Certifikace/Členství

CZ FRUIT, odbytové družstvo

CZ FRUIT, odbytové družstvo je organizace producentů, která sdružuje pěstitele ovoce z významných pěstitelských oblastí ČR.
CZ FRUIT, odbytové družstvo dodává svým zákazníkům ovoce konzumní kvality i ovoce určené k dalšímu zpracování. Mezi stálé odběratele patří obchodní řetězce, velkoobchody, zpracovatelé ovoce, ale i drobní živnostníci.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. je standard pro zemědělskou prvovýrobu.
Slouží jako nástroj pro objektivní posouzení aplikace správné zemědělské praxe. Garantuje produkci zdravotně nezávadných potravin spolu se zajištěním bezpečného prostředí v zemědělské prvovýrobě.
GLOBALG.A.P. je celosvětově uznávaný standard, požadovaný obchodními řetězci.

SISPO   Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce

Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvaImagelity při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

OVOCNÁŘSKÁ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

GLOBALG.A.P. je standard pro zemědělskou prvovýrobu.
Slouží jako nástroj pro objektivní posouzení aplikace správné zemědělské praxe. Garantuje produkci zdravotně nezávadných potravin spolu se zajištěním bezpečného prostředí v zemědělské prvovýrobě.
GLOBALG.A.P. je celosvětově uznávaný standard, požadovaný obchodními řetězci.

VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE

Východočeská ovocnářská unie se sídlem v Holovousích je jednou z pěti regionálních unií, které jsou součástí Ovocnářské unie České republiky.
VčOU je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají ovocnářskou výrobou, školkařstvím, skladováním, zpracováním a obchodem s ovocem.
Regionální unie vytváří podmínky pro spolupráci svých členů, propaguje jejich výrobky s poukazem na jejich regionální původ, kvalitu a dostupnost. Pro své členy organizuje propagační akce, školení, odborné zájezdy, konzultace a další formy vzdělávání.

Český svaz včelařů, z.s.

Český svaz včelařů je zapsaný spolek, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi.
Český svaz včelařů má více než 54 tisíc členů a 203 včelařských kroužků mládeže. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice.
© 2024 HELOT, spol. s r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu